تسهیل‌کننده کسبوکار در خاورمیانه

بیشترین اقدامات تسهیل‌کننده‌ کسبوکار در منطقه‌ خاورمیانه و شمال آفریقا صورت گرفته است.
کشور‌هایی که بیشترین بهبود را در تسهیل فضای کسب‌وکار داشته‌اند عبارتند از: عربستان صعودی!

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


*